Skip to content Skip to footer
0 items - €0.00 0
Cart
0 items - €0.00 0
Cart

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojení s ust. § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných v platnom znení

(ďalej len „súhlas“)

Zaškrtnutím políčka udeľujem ako dotknutá osoba súhlas na spracovanie mojich osobných údajov spoločnosti ALLEN, s.r.o., so sídlom ČSA 1306/3, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 44 637 683 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá na základe tohto súhlasu môže spracúvať moje osobné údaje za účelom:

  registrácie mojej osoby do e-shopu prevádzkovateľa, spracovania, plnenia a distribúcie mojej objednávky a uchovávanie mojich osobných údajov v databáze prevádzkovateľa,

  zasielania newsletteru, prieskum trhu a iné marketingové účely.  

Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, pre odvolanie súhlasu kliknite sem. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.zaclonyzavesy.sk www.allen.sk v časti Ochrana osobných údajov.